JOOMLA (in GREEK) Print

  • 0

Joomla - ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Εκτύπωση E-mail

Γεμάτο δυνατÏŒτητες αλλά και ταυτÏŒχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικÏŒ, το Joomla! είναι η εφαρμογή που χρειάζεστε για να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολÏŒκληρο εταιρικÏŒ δικτυακÏŒ τÏŒπο. Είναι προσαρμÏŒσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας ÏŒπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμÏŽν. Οι δυνατÏŒτητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριÏŒριστες.

Το Joomla! είναι εφαρμογή ανοικτού κÏŽδικα. Τι σημαίνει αυτÏŒ;

Η χρήση του Joomla! είναι απολύτως δωρεάν. Είστε ελεύθεροι να το χρησιμοποιήσετε, να το τροποποιή-σετε και να διερευνήσετε τις δυνατÏŒτητές του χωρίς να πρέπει να πληρÏŽσετε κάποια άδεια χρήσης σε
κανέναν.

ΠÏŽς λειτουργεί;

Το Joomla! εγκαθίσταται σε έναν κεντρικÏŒ υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης, εσείς δηλαδή, έχετε πρÏŒσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης μέσω ενÏŒς browser, ÏŒπως είναι ο Internet Explorer ή ο Firefox.

ΑπÏŒ τη στιγμή που είστε εσείς ο διαχειριστής, μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικÏŒ,και έτσι να δημιουργήσετε τις ιστοσελίδες σας.

ΜπορÏŽ να χρησιμοποιήσω το Joomla! μÏŒνος μου;

Ναι, μπορείτε. Υπάρχουν διάφοροι τρÏŒποι να ξεκινήσετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Joomla! απÏŒ το Joomlaforge.

Αν θέλετε, μπορείτε να μάθετε περισσÏŒτερα στον επίσημο ιστÏŒτοπο www.joomla.org (στα αγγλικά) ή στο ελληνικÏŒ site υποστήριξης, το myjoomla.gr. ΑπÏŒ τη στιγμή που το εγκαταστήσετε, μπορείτε να αναζητήσετε οδηγίες στο forum και στον ιστÏŒτοπο βοήθειας.

Τι επίπεδο γνÏŽσεων πρέπει να έχω ÏŽστε να μπορέσω να προχωρήσω;

Εάν γνωρίζετε τη χρήση ενÏŒς επεξεργαστή κειμένου, βρίσκεστε σε καλÏŒ δρÏŒμο.Σε γενικές γραμμές, εξαρτάται απÏŒ το τι θέλετε να κάνετε με το Joomla! Θα υπάρξουν και περιπτÏŽσεις που θα χρειαστείτε την υποστήριξη ενÏŒς επαγγελματία, ÏŒταν χρειάζεστε να αξιοποιήσετε εξειδικευμένες και προηγμένες δυνατÏŒτητες του Joomla! Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχετε τον έλεγχο: δημοσιεύετε ÏŒ,τι και ÏŒποτε εσείς θέλετε, με το πάτημα ενÏŒς κουμπιού.

Τι μπορÏŽ να κάνω με Joomla!;
ΑυτÏŒ εξαρτάται απÏŒ εσάς. Οι δυνατÏŒτητες χρήσης του Joomla! περιορίζονται μÏŒνον απÏŒ τη δημιουργικÏŒτητά σας.Κάποιοι χρησιμοποιούν το Joomla! για διασκέδαση, για τη κατασκευή μιας προσωπικής ή οικογενειακής ιστοσελίδας. ΕνσωματÏŽνοντας διάφορα, διαθέσιμα δωρεάν, πρÏŒσθετα εργαλεία / επεκτάσεις, διευρύνονται οι δυνατÏŒτητες και λειτουργίες του Joomla!, κάνοντάς το μια εφαρμογή αξιÏŒπιστη για την ανάπτυξη σοβαρÏŽνεταιρικÏŽν δικτυακÏŽν τÏŒπων.

ΠÏŽς θα μπορούσα να διαφοροποιήσω την εικÏŒνα του Joomla! ;

Το Joomla! χρησιμοποιεί μια ισχυρή templating engine που σας δίνει τη δυνατÏŒτητα να χρησιμοποιήσετετο δικÏŒ σας, εξατομικευμένο, template.
Για το σκοπÏŒ αυτÏŒ μπορείτε είτε να δημιουργήσετε δικÏŒ σας template, είτε να κατεβάσετε απÏŒ το διαδίκτυο ένα απÏŒ τα εκατοντάδες (περίπου 500) που διατίθενται δωρεάν, είτε να αγοράσετε κάποιο απÏŒ αυτά που πωλούνται, είτε να παραγγείλετε την κατασκευή ενÏŒς σε έναν επαγγελματία. ΑπÏŒ τη στιγμή που θα δημιουργήθεί το δικÏŒ σας template, δεν χρειάζονται παρά τρία κλικ, ÏŽστε το περιεχÏŒμενο του δικτυακού σας τÏŒπου να προσραμοστεί στη μορφή του.

Τι γίνεται με το περιεχÏŒμενο; Πρέπει να το δημιουργήσω απÏŒ την αρχή, ÏŒταν αλλάξω ένα template; Μονολεκτικά, θα απαντούσαμε: ÏŒχι. Για να καταλάβετε τη λειτουργία, σκεφθείτε το template ως το «ρούχο», που ντύνει το «σÏŽμα» σας (περιεχÏŒμενο). ÎŒταν επιλέγετε το νέο template, το περιεχÏŒμενÏŒ σας παρουσιάζεται αυτÏŒματα σύμφωνα με το νέο εικαστικÏŒ. Μπορείτε ακÏŒμη και να επιλέξετε τα διαφορετικά templates για τα διαφορετικά μέρη του δικτυακού σας
τÏŒπου.

Δεν πρέπει να γνωρίζω Dreamweaver ή Microsoft Frontpage; Δεν χρειάζεται να αγοράσω κάποιο λογισμικÏŒ; Οχι! Το μÏŒνο που χρειάζεστε είναι ένας browser.

Σε προχωρημένο επίπεδο, για τροποποιήσεις ή δημιουργία templates, ή για επεξεργασία φωτογραφιÏŽν, χρειάζεται να διαθέτετε ένα text editor ή ένα photo editor αντίστοιχα.

Ποιες είναι οι δυνατÏŒτητες του Joomla! που ξεχωρίζουν;

ΑπÏŒ πού να αρχίζουμε σε αυτήν την απάντηση; Το Joomla! έχει τÏŒσα πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι δύσκολο να αναφερθούμε σε ÏŒλα. Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις πιο δημοφιλείς δυνατÏŒτητες:

Μπορείτε να προσθέσετε περιεχÏŒμενο στον ιστÏŒτοπÏŒ σας απÏŒ οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Πληκτρολογήστε το κείμενο, ανεβάστε τις φωτογραφίες, δημοσιεύσετε!.

Χρησιμοποιήστε το Joomla! για να συνεργαστείτε με ÏŒσους μπορούν να συμβάλλουν στην επεξεργασία του περιεχομένου. ΔÏŽστε τη δυνατÏŒτητα σε συνεργάτες σας να δημοσιεύσουν περιεχÏŒμενο, στο πλαίσιο ασφαλÏŽς των αρμοδιοτήτων τους. Είναι εύκολο. Μπορούν να το κάνουν απÏŒ κάθε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δημοσιεύστε απεριÏŒριστες σελίδες, χωρίς να περιορίζεστε απÏŒ το Joomla! Χωρίς κανένα πρÏŒβλημα, μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις περιοχομένου και να τις αρχειοθετήσετε.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τα διαφημιστικά banners: προωθήστε δικά σας προÏŠÏŒντα και υπηρεσίες, ή χρησιμοποιήστε τα ως διαφημιστικÏŒ μέσο για τρίτους.

Προσθέστε forum, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία επισκεπτÏŽν και φÏŒρμες επικοινωνίας: λίγες απÏŒ τις εκατοντάδες πρÏŒσθετες εφαρμογές που κυκλοφορούν για το Joomla!

Ξεκινήστε με το Joomla

Tί είναι το Joomla και πως μπορεί να με βοηθήσει;
joomla-gr-community

Mοιράστε
με το Joomla

Βρείτε βοήθεια, επεκτάσεις
και μοιραστείτε τις ιδέες σας με άλλους χρήστες

Βοηθήστε την ΚοινÏŒτητα

Δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε την Ελληνική ΚοινÏŒτητα του Joomla να γίνει καλύτερη.

Was this answer helpful?

« Back